Właścicielem Serwisu www.centrumoptyczne.pl oraz administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest firma Centrum Optyczno-Okulistyczne Izabela Kępa ul. Świętojańska 73, 81-389 Gdynia NIP 9121158058

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności CentrumOptyczne.pl i określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. 

Prywatność osób odwiedzających nasz serwis internetowy ma dla nas priorytetowe znaczenie, dlatego dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie zebrane dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody. 

Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszego serwisów. Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych. 

W szczególnych przypadkach (zgłoszenie serwisowe, zapytania produktowe lub o współpracę, konkursy) może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika niektórych danych osobowych, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/firmowy/korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w w/w przypadkach jest niezbędne np.: do kontaktu lub przyjęcia zgłoszenia serwisowego.

Dane osobowe mogą być również pozyskane bez pośrednictwa sieci (na stronie internetowej znajdują się nasze numery telefonów i faksu oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować); Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. 

Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jednakże, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub przesyłania informacji o naszych produktach i promocjach. Zgłoszenia w sprawach ochrony danych osobowych można kierować do Administratora pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętojańska 73, 81-389 Gdynia lub za pomocą poczty elektronicznej optyk@centrumoptyczne.pl 

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż będzie to konieczne. Dane osobowe naszych klientów/użytkowników mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym np. w zakresie realizacji procesu reklamacyjnego lub wysyłki towaru. 

Dane osobowe naszych klientów/użytkowników mogą być przekazane do państw trzecich w związku z: 

1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+); 

2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics. 

Polityka „cookies” 

Prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. CentrumOptyczne.pl nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony. Podczas korzystania z zasobów strony www.centrumoptyczne.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików "cookies" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Spółka wykorzystuje pliki „cookies” do: 

udoskonalenia, zoptymalizowania i poprawienia efektywności witryny internetowej, 

dostosowania zawartości witryny do potrzeb użytkowników, • zapamiętania preferencji użytkowników, 

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk oglądalności serwisu z wyłączeniem 

personalnej identyfikacji użytkownika, 

jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem internetowym. 

Pliki „cookies” a dane osobowe

Dane uzyskane przy używaniu plików „cookies” są zbierane tylko w celu wykonywania określonych zadań realizowanych na potrzeby użytkownika serwisu. Nie są kojarzone z żadnymi konkretnymi osobami korzystającymi z witryny. 

Czym są pliki „cookies”

Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Zastosowanie plików „cookies”

„Cookies” mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i "historii" jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do 4 automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, "koszyków zakupowych" w internetowych sklepach itp. 

Specyfika działania plików „cookies”

Mechanizm „cookies” został wprowadzony po to, by w bezstanowym protokole HTTP umożliwić odróżnienie osób odwiedzających dany serwis. „Cookies” są informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na żądanie serwera na dysku użytkownika. Najczęściej przechowywane są w jednym pliku tekstowym lub binarnym. Dane zapisane w „cookies” mają postać naprzemiennych ciągów nazwy i wartości odpowiadającej jej zmiennej. Zapamiętane „cookies” może najczęściej odczytać jedynie serwer, który je wysłał. W danych „cookies” określone są: 

nazwa i przypisaną jej wartość, 

domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym ciasteczkiem, 

czas ważności danego ciasteczka (po jego upłynięciu przeglądarka usunie je). 

Do zapisania „cookies” wymagana jest jedynie jego nazwa. Jeśli nie zostanie podana domena, do wartości zapisanych w ciasteczku dostęp będzie miał jedynie serwer, z którego wysłano żądanie zapisu. Niepodanie czasu ważności spowoduje usunięcie „cookies” po zamknięciu przeglądarki. „Cookies”, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są „cookies” sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer (zwykle nie można polegać bowiem na prawidłowości ustawienia zegara na komputerze z przeglądarką). 

Działanie mechanizmu „cookies” po stronie użytkownika zależy od konfiguracji jego przeglądarki. Niektóre z nich umożliwiają odmowę zapisu, inne pozwalają na ustawienie daty wygaśnięcia innej od tej deklarowanej w nagłówku HTTP.

Strona internetowa CentrumOptyczne.pl używa poniższych rodzajów plików „cookies”

1. Funkcjonalne – związane ze zwiększeniem funkcjonalności sklepu internetowego (np. zapamiętanie preferencji użytkownika lub personalizacja prezentowanych treści). 

2. Biznesowe – związane z poprawą jakości, wydajności i udoskonalaniem naszego sklepu internetowego (np. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk lub anonimowa analiza poruszania się użytkowników w trakcie korzystania z niego). 

3. Firm trzecich – związane z Google Analitics. Korzystamy z systemu analitycznego dostarczanego przez Google Inc. w celu oszacowania wykorzystania naszej witryny i opracowania dla nas statystyki aktywności na witrynie. Google zachowuje informacje gromadzone przez ciasteczko na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może także przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane prawem lub gdy takie 5 osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie połączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przetrzymywanymi przez Google. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie przez Google danych na swój temat w sposób i w celach wskazanych powyżej. Prosimy odwiedzić http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Kontrolowanie i usuwanie plików „cookies”

Domyślnie współczesne przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Może to zostać zmienione poprzez konfigurację ustawień przeglądarki internetowej (w razie problemów prosimy użyć pomocy w używanej przez państwa przeglądarce). 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skorzystać z poniższych stron internetowych (firma Centrum Optyczno-Okulistyczne Izabela Kępa nie jest odpowiedzialna za ich zawartość): 

http://www.aboutcookies.org - informacje jak kontrolować i usuwać pliki „cookie” dla różnych przeglądarek, 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout - jak kontrolować i usuwać pliki „cookie” dla Google Analitics 

http://www91.intel.com/optout.html - jak kontrolować i usuwać pliki „cookie” dla Adobe Omniture 

Dodatkowo można korzystać z dodatków i/lub plug-in’ów firm trzecich dla używanej przez Państwa przeglądarki kontrolującego i blokującego niechciane pliki „cookie” „w locie” – np. Ghostery (http://www.ghostery.com) firmy Evidon Inc. lub Tracking Protection List (http://trackingprotection.truste.com) firmy TRUSTe. 

*Definicja, zastosowanie i specyfika działania plików „cookies” pochodzi z serwisu Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko).

Zarejestuj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Reset hasła